pixel
c Laitteistot ja menetelmät > Erotusmenetelmät

Synteesin suorituksen jälkeen synteesituote (raakatuote), pitää eristää reaktioseoksesta. Samalla suoritetaan tuotteen alustava puhdistus. Erilaisia puhdistusvaiheita saatetaan tarvita vielä eristysvaiheen jälkeen. Eristysvaiheessa käytettävät menetelmät ovat osittain samoja kuin puhdistusvaiheessa käytettävät menetelmät.

Tässä osiossa tutustut seuraaviin erotusmenetelmiin:

 

otsikkolaatikko

©2005
 

 
 

 


 
l
p