pixel
c Laitteistot ja menetelmät > Synteesituotteen karakterisointi

Synteesituotteen puhdistamisen jälkeen tulee tarkistaa tuotteen puhtaus sekä se, että tuote on todella sitä mitä sen oletetaan olevan. Orgaanisen synteesituotteen karakterisoinnissa käytettäviä menetelmiä ovat muun muassa:

Yleensä tuotteen karakterisoinnissa käytetään useita menetelmiä, koska yhdelläkään menetelmällä ei pystytä saamaan kattavaa kuvaa tuotteen ominaisuuksista. Määrittämällä yhdisteelle useita tunnusomaisia vakioita/ominaisuuksia, voidaan näitä yhdessä käyttää yhdisteiden tunnistamiseen ja puhtauden arviointiin.

 

 

otsikkolaatikko

©2005
 

 
 

 

 

 


 


 
l
p