G E O I N F O R M A T I I K A N  V I R T U A A L I Y L I O P I S T O

 

Jyväskylän yliopisto, Informaatioteknologian tiedekunta

 

Opetus- ja tutkimustavoitteet, painopistealueet
Geoinformatiikan opetus
Virtuaaliyliopiston opintojaksot

 
  http://www.it.jyu.fi/

1. OPETUS- ja TUTKIMUSTAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET
Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnan tehtävänä on kouluttaa informaatioteknologian laaja-alaisia osaajia yhteistyössä yliopiston muiden tieteenalojen kanssa, antaa monipuoliset tietojenkäsittelyn perusvalmiudet muiden alojen ammattilaisille, harjoittaa kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta valitsemillaan osaamisalueilla sekä osallistua teknologian siirtoon ja kehittämiseen Suomessa. Tiedekunnan toimintaperiaatteena on tiivis kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä pyrkimys rakentaa monipuoliset yhteydet elinkeinoelämän kanssa.

Informaatioteknologian tiedekuntaan sisältyy kaksi opetuslaitosta, sekä alan tutkimus- ja kehitystyötä harjoittava Tietotekniikan tutkimusinstituutti. Tietojenkäsittelytieteiden laitos tarjoaa koulutusta luonnontieteellisellä ja kauppatieteellisellä alalla Tietohallinnon, Ohjelmistotuotannon ja -liiketoiminnan, Elektronisen liiketoiminnan, Digitaalisen median, Ryhmätyöteknologian sekä Multimedian linjoilla. Tietotekniikan laitos tarjoaa koulutusta luonnontieteellisellä alalla Liikkuvan tietojenkäsittelyn, Ohjelmistotekniikan, Sulautettujen järjestelmien, Tieteellisen laskennan sekä Tietoliikenteen linjoilla. IT-tiedekunta on uudistanut opetuksensa vuosina 2002-2003 ns. Bolognan mallin mukaiseksi, eli opetusta tarjotaan kanditaatin, maisterin, ja tohtorin tutkintoon johtavana.

Geoinformatiikkaan liittyvä opetus ja tutkimus painottuu mobiileihin paikkaperusteisiin palveluihin ja elektroniseen liiketoimintaan. Paikkatiedon erityiskysymykset on sisällytetty osaksi useita kursseja. Lisäksi geoinformatiikan opetuksessa ja tutkimuksessa tehdään yhteistyötä useiden yliopiston muiden laitostan ja tiedekuntien kanssa, kuten esimerkiksi Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, sekä Liikunta ja terveystieteiden tiedekunta ja Humanistinen tiedekunta.

2. GEOINFORMATIIKAN OPETUS
Geoinformatiikan opetus on tällä hetkellä integroitu tukemaan yliopiston eri laitosten tarvitsemaa paikkatiedon perusopetusta sekä liikkuvan tietojenkäsittelyn ja elektronisen liiketoiminnan erityiskysymyksiä. Yhteistyössä Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kanssa järjestetään kurssia “Johdatus paikkatiedon analyysiin”. Geoinformatiikan erityiskysymyksistä on oma osuutensa kursseilla: “Mobile computing”, “Elektronisen liiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä” ja “Kehittämismenetelmät ja arkkitehtuurit liiketoiminnassa”. Lisäksi ajoittain on järjestetty joitakin geoinformatiikan erikoiskursseja. Suunnitteella on kurssi “Paikkaperusteisten palvelujen erityiskysymyksiä elektronisessa liiketoiminnassa”, joka tullaan luennoimaan 2003–2004.

3. VIRTUAALIYLIOPISTON OPINTOJAKSOT
Tällä hetkellä tarjolla ei vielä ole varsinaisia verkkokursseja geoinformatiikan alueelta. Yllämainittujen kurssien luentomateriaali on osin saatavilla Internetissä. Tämä materiaali tarjotaan virtuaaliyliopiston käyttöön:

Mobile computing: http://www.cs.jyu.fi/~veijalai/mobilecomputing01
Elektronisen liiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä: http://www.cs.jyu.fi/el/tjtc75_02/
Kehittämismenetelmät ja arkkitehtuurit liiketoiminnassa: http://www.cs.jyu.fi/el/itke54_03/

Olemassa oleva opetusmateriaali ja suunnitteilla olevat kurssit pyritään tuottamaan verkko-opetusta tukevaan muotoon ja virtuaaliyliopiston hyödynnettäviksi vuosien 2003-2004 aikana.

 

Näitä sivuja ylläpitää koordinaatioyksikkö.
Päivitetty 03.03.2003