G E O I N F O R M A T I I K A N  V I R T U A A L I Y L I O P I S T O

 

Helsingin yliopisto, Maantieteen laitos

 

Opetus- ja tutkimustavoitteet, painopistealueet
Geoinformatiikan opetus
Virtuaaliyliopiston opintojaksot

 
  http://www.helsinki.fi/ml/maant/

1. OPETUS- ja TUTKIMUSTAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET
Maantieteen laitoksen geoinformatiikan perusopetus tähtää käytännön perusteiden antamiseen opiskelijoille ja siihen, että opiskelijat kykenevät käyttämään geoinformatiikkaa välineenä oman alansa tehtävissä. Keskeisessä asemassa ovat paikkatietojärjestelmät, kaukokartoitusmenetelmät ja niihin kuuluvat paikkatieto-ohjelmistot.

Perusopetuksessa korostuu geoinformatiikan välinearvo, joten kursseille osallistuminen on suositeltavaa jo opintojen alkuvaiheessa. Geoinformatiikan opetuksen ollessa osa laitoksen metodi-opetusta korostuvat kursseilla maantieteen eri sovellusalojen tarpeet ja näkökulmat. Geoinformatiikan perusopetus soveltuu myös muiden laitosten, tiedekuntien ja yliopistojen opiskelijoille.

Syventävä opetus liittyy laitoksen tutkimustoimintaan, jonka johdosta siinä on keskeisellä sijalla geoinformatiikan sovelluksien merkitys. Geoinformatiikan tutkimuksen tai sovelluksien aloja laitoksella ovat geomorfologinen tutkimus, kaukokartoitus, maankäyttötutkimus, hydrologinen ja ympäristövaikutusten mallinnus ja paikkatiedon visualisointi.

2. GEOINFORMATIIKAN OPETUS

 • Geoinformatiikan opintokokonaisuudet koostuvat laitoksen omista kursseista, mutta niitä voi täydentää muiden oppiaineiden, tiedekuntien ja korkeakoulujen kursseilla. Tarkoitus on yhdessä TKK:n maanmittausosaston ja HY:n metsävarojen käytön laitoksen kanssa synkronisoida opetustarjontaa.
 • Maantieteen laitoksen tarjoamia kursseja opintokokonaisuuksiin (mm.):
  - Tietokonekartografian perusteet
  - Kaukokartoituksen perusteet
  - Geoinformatiikan peruskurssi
  - Geoinformatiikan jatkokurssi
  - Suunnittelumaantieteen soveltava geoinformatiikan kurssi (2 kpl)
  - Paikkatiedot ja kaupunkitutkimus
  - Lumen ja jään kaukokartoitus
  - Digitaalisten ilmakuvien käsittely ja analyysi
  - Geocomputation
  - Paikkatiedot verkossa

3. VIRTUAALIYLIOPISTON OPINTOJAKSOT
Ainoa varsinainen kurssi tällä hetkellä on verkkopedagokiikan kurssi, jossa annetaan opettajaksi koulutettaville valmiuksia hankkia paikkatietoaineistoja verkosta ja käsitellä aineistoja paikkatietoohjelmilla. Lisäksi muutamien nykyisten kurssien materiaali on jo nyt käyttäjätunnuksien kautta saatavissa internetin kautta (Geocomputation, Geoinformatiikan peruskurssi, Geoinformatiikan jatkokurssi, Kaukokartoituksen perusteet). Ensimmäiset varsinaiset virtuaaliyliopiston opintojaksot voidaan toteuttaa vuonna 2003.

 

Näitä sivuja ylläpitää koordinaatioyksikkö.
Päivitetty 03.03.2003