G E O I N F O R M A T I I K A N  V I R T U A A L I Y L I O P I S T O

 

Helsingin yliopisto, Metsävarojen käytön laitos

 

Opetus- ja tutkimustavoitteet, painopistealueet
Geoinformatiikan opetus
Virtuaaliyliopiston opintojaksot

 
  http://www.honeybee.helsinki.fi/mmvar/

1. OPETUS- ja TUTKIMUSTAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET
Metsävarojen käytön laitoksella annetaan koko maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle yhteistä geoinformatiikan opetusta, jonka tavoitteena on kouluttaa opiskelijat hankkimaan, hallitsemaan ja analysoimaan paikkaan sidottua tietoa paikkatieto-ohjelmistojen avulla ja suunnittelemaan sovelluskohtaisia tietojärjestelmiä. Geoinformatiikan sivuaineopintoja tarjotaan metsätieteiden, maatalous-, elintarvike- ja ympäristötieteiden opiskelijoille Viikin kampuksella.

Metsätieteissä geoinformatiikkaan liittyvä tutkimus keskittyy erilaisten metsä- ja ympäristötieto-järjestelmien luomiseen ja niiden hyödyntämiseen metsävarojen käytön suunnittelussa ja metsävaratietojen ajantasallapidossa. Metsäteknologian logistiikkajärjestelmät ja maatalouden täsmäviljelysovellukset kuuluvat myös laitoksen opetuksen ja tutkimuksen vastuukenttään.

Painopistealoina tutkimuksessa ovat:

  • sovelluskohtainen hierarkinen tietomallinnus ja yleistys
  • suunnittelukohteiden naapuruston huomioiminen
  • maaston piirteet huomioiva lähinavigointi ja logistiikka
  • paikkatietopohjainen kysyntä- ja tarjontamallinnus
  • monitietolähteinen paikkatietokantojen päivitys.

2. GEOINFORMATIIKAN OPETUS
Vuodesta 1998 lähtien 15 ov:n paikkatietotekniikan A-opintokokonaisuus, ja syksystä 2002 alkaen 35 ov:n laajuinen C-opintokokonaisuus. Näiden kokonaisuuksien toteutuksessa ollaan päästy toimivaan yhteistyöhön HY:n maantieteen laitoksen, tietojenkäsittelutieteen laitoksen sekä TKK:n kartografian ja geoinformatiikan laboratorion kanssa. Omia opintojaksoja on yhteensä 12 kpl (30 ov). Lisätietoja opetustarjonnasta ja opintokokonaisuuksista osoitteessa http://www.honeybee.helsinki.fi/GIS/

3. VIRTUAALIYLIOPISTON OPINTOJAKSOT
Geoinformatiikan opetusohjelmaa uudistettaessa on vuoden 2002 aikana valmistettu laajalti virtuaaliyliopistoon sopivaa opetusmateriaalia ja saatu hyödyllisiä kokemuksia ja palautetta verkko-opetuksesta eri opintojaksoilla (esimerkiksi http://www.honeybee.helsinki.fi/GIS/GIS2/kurssikysely.htm). Digitaalinen oppimateriaali pyritään tarjoamaan resurssien puitteissa sekä suomeksi että englanniksi. Valtaosa laitoksen tarjoamista opinnoista suoritetaan tällä hetkellä monimuoto-opetuksena, johon kuuluu lähiopetuksen lisäksi itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa ohjattua verkko-opiskelua. Vuoden 2003 aikana voidaan sopia virtuaaliyliopistoverkoston osallistujien kanssa, mitä opintojaksoja ensisijaisesti tarjotaan osana varsinaista virtuaaliyliopiston opetustarjontaa.

 

Näitä sivuja ylläpitää koordinaatioyksikkö.
Päivitetty 03.03.2003