G E O I N F O R M A T I I K A N  V I R T U A A L I Y L I O P I S T O

 

Oulun yliopisto, Maantieteen laitos

 

Opetus- ja tutkimustavoitteet, painopistealueet
Geoinformatiikan opetus
Virtuaaliyliopiston opintojaksot

 
  http://www.oulu.fi/geography/

1. OPETUS- ja TUTKIMUSTAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET
Oulun yliopistossa maantieteen laitos vastaa geoinformatiikan opetuksesta kaikille tiedekunnille. Tutkimuksen painopisteet ovat:

  1. Suomen aluerakenteen muutoksen tutkiminen (väestö, työvoima, työttömyys, työpaikat, maaseudun ja taajamien ongelmat, tuloerot), alueyksikön merkitys alueellisessa tutkimuksessa, ruutuaineistojen visualisointi ja lääketieteellinen maantiede.
  2. GIS ja kaukokartoitus luonnonmaantieteellisessä tutkimuksessa: hydrologinen mallintaminen käyttäen GIS-tekniikkaa ja kaukokartoitusmenetelmiä, Pohjois-Suomen porolaidunten analyysit, porojen seuranta GPS-järjestelmällä sekä metsänraja-tutkimukset.

2. GEOINFORMATIIKAN OPETUS
Oulun yliopiston maantieteen laitoksella annetaan GIS-opetusta seuraavilla kursseilla:

TOTEUTUS VIRTUAALISENA

  • GIS-perusteet ja kartografia (3 ov) (luento-osuus testattavana)
  • GIS ja kvantitatiiviset menetelmät (5 ov) (kevät 2003)
  • GIS-analyysimenetelmät tutkimuksessa (2 ov) (kevät 2003)
  • Kaukokartoitus maankäytön tutkimuksessa (2 ov) (syksy 2003)

Lisäksi GIS-opetusta tarjotaan täydennyskoulutuskurssien kautta.

3. VIRTUAALIYLIOPISTON OPINTOJAKSOT
GIS-perusteet ja kartografia (3 ov) –opintojakson luento-osuudesta on toteutettu jo osa geoinformatiikan virtuaaliyliopistoon soveltuvaksi. Jatkossa virtuaaliopistoon valmistetaan materiaalia kursseilla GIS-analyysimenetelmät tutkimuksessa (2 ov), Kaukokartoitus maankäytön tutkimuksessa (2 ov) sekä GIS ja kvantitatiiviset menetelmät –kurssilla (5 ov). Toteuttamiseen on saatu myös Oulun yliopiston sisäistä rahoitusta vuosina 2001-2002.

 

Näitä sivuja ylläpitää koordinaatioyksikkö.
Päivitetty 03.03.2003