G E O I N F O R M A T I I K A N  V I R T U A A L I Y L I O P I S T O

 

Teknillinen korkeakoulu, Kartografian ja geoinformatiikan laboratorio

 

Opetus- ja tutkimustavoitteet, painopistealueet
Geoinformatiikan opetus
Virtuaaliyliopiston opintojaksot

 
  http://www.hut.fi/Yksikot/Kartografia/

1. OPETUS- ja TUTKIMUSTAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET
Geomatiikan koulutusohjelmassa annettava geoinformatiikan opetus painottuu kahteen "kärkeen": paikkatietojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen ja spatiaaliseen analyysiin ja mallinnukseen. Tavoitteena on tuottaa GIS-insinöörejä, jotka kykenevät suunnittelemaan ja toteuttamaan GIS-sovelluksen alusta loppuun; painopiste on GIS-ohjelmistoteknisissä erityispiirteissä, mutta kurssit ja harjoitustyöt tähtäävät hyvien systeemityömenetelmien oppimiseen sekä hyvän ohjelmointityylin hallintaan. Toisen painopistealueen tavoitteena on tuottaa GIS-analyytikkoja, jotka hallitsevat spatiaalisen data-analyysi ja spatiaalisen mallinnuksen tarvitsemat teoreettiset valmiudet. Matematiikan, sovelletun matematiikan ja tilastomatematiikan opinnoilla on tärkeä merkitys.

Geoinformatiikan opinnot soveltuvat esimerkiksi sivuaineeksi tietotekniikkainsinöörille, rakennusinsinöörille, kaivosinsinöörille, yhdyskuntasuunnittelijalle, maantieteilijälle tai sovelletun matematiikan opiskelijalle.

2. GEOINFORMATIIKAN OPETUS
Tarjoamme geoinformatiikkaa sekä pääaineena että sivuaineena, aineen nimi on Geoinformaatiotekniikka. Opiskelu on harjoitustyöpainotteista ja opetuksen kieli on englanti. Geoinformaatiotekniikan ohella tarjoamme pää- ja sivuainetasoista kartografian opetusta, joka monessa kohden linkittyy geoinformaatiotekniikkaan. Opiskelija voi siis suorittaa näistä toisen pääaineena ja toisen sivuaineena. Muita sopivia sivuaineita ovat paikannus ja navigointi, kaukokartoitus, tietotekniikan eri sivuaineet.

3. VIRTUAALIYLIOPISTON OPINTOJAKSOT
Kartografian ja geoinformatiikan laboratoriossa on vuodesta 2001 lähtien tuotettu opetusmateriaalia verkkoon. Seuraavien opintojaksojen materiaali on tuotettu tai tuotetaan vuoden 2003 aikana verkkoon.

  • Theories and Techniques in Geoinformatics (Geoinformatiikan teorian ja tekn. yl.kurssi), 3 ov
  • GIS Design (GIS -järjestelmän esisuunnittelu, projektityö), 2 ov
  • Spatial Data Algorithms (Spatiaalialgoritmien virtuaalistudio), 3 ov
  • Visualization of Geographic Information (Paikkatiedon visualisoinnin erikoiskurssi), 3 ov
  • Geographic Data Management (Paikkatiedon hallinnan erikoiskurssi), 3 ov
  • GIS Analysis (Paikkatietoanalyysien yleiskurssi), 2 ov
  • GIS Software Engineering, 5 ov
  • Development of Cartographic Information System, 3 ov
  • Introduction to Cartography and Geoinformatics, 2 ov
  • Computational Cartography and Geoinformatics, 2 ov
Näitä sivuja ylläpitää koordinaatioyksikkö.
Päivitetty 03.03.2003