G E O I N F O R M A T I I K A N  V I R T U A A L I Y L I O P I S T O

 

Tervetuloa Geoinformatiikan virtuaaliyliopiston sivuille!

Näitä sivuja ei enää päivitetä, uudet sivut avataan marraskuun lopulla osoitteessa http://www.virtuaaliyliopisto.fi/givy/

Sivut toimivat portaalina geoinformatiikan virtuaaliyliopiston

Sivut sisältävät tietoa geoinformatiikan virtuaaliyliopiston toiminnasta, geoinformatiikan opetuksesta ja opiskelusta Suomessa, sekä palvelevat yhtenä geoinformatiikka-alan (paikkatietotekniikka, kartografia, maantiede, kaukokartoitus, paikannus, navigointi jne.) tiedotuskanavana.

Geoinformatiikan virtuaaliyliopisto MITÄ? MIKSI? MILLOIN?

  • Tavoitteena on luoda kansallinen Geoinformatiikan virtuaaliyliopisto osana Suomen Virtuaaliyliopistoa.
  • Geoinformatiikan virtuaaliyliopiston tarjoamat kurssit ja opetusmateriaalit ovat yliopistollisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen piirissä olevien opiskelijoiden ulottuvilla sijainnista riippumatta.
  • Verkkoon tuotetaan kattava geoinformatiikka-alan opintojen kokonaisuus, josta opiskelijalla on mahdollisuus valita n. 15-35 ov:n sivuainekokonaisuus.
  • Kurssikokonaisuudet tuotetaan hyödyntäen hankkeessa mukana olevien korkeakoulujen laajaa geoinformatiikan erikoisosaamista.
  • Virtuaaliyliopiston tarjoaman Geoinformatiikan sivuaineen suorittaminen on mahdollista aloittaa lukuvuonna 2004-2005.

Hankkeen osapuolet:

Tulevaisuudessa hanketta laajennetaan myös kansainvälisen verkoston kautta. Hankkeen puitteissa tehdään yhteistyötä paikkatietoalan yritysten kanssa.

 

Näitä sivuja ylläpitää koordinaatioyksikkö.
Päivitetty 27.10.2005